Chui-khiûn kiên-kói - 自由編輯个維基百科

Chui-khiûn kiên-kói

跳至導覽 跳至搜尋

Kiên-chiûng pún wiki sông ke chui-sîn kiên-kói.

Chui-khiûn kiên-kói sién-hong Chán-sṳ chui-khiûn 1 | 3 | 7 | 14 | 30-ngit nui chui-sîn ke 50 | 100 | 250 | 500 chhṳ kói-thûng.
Ám yí-kîn tên-ngi̍p ke yung-fu | Ám nit-miàng yung-fu ke phiên-siá | Ám ngài-ke phiên-siá | Chán-sṳ kî-hi-ngìn ke phiên-siá | Ám細微編寫 | 顯示 頁面分類 | Chán-sṳ Wikidata
Chán-sṳ chhiùng 2023年3月21日 (Lî-pai-ngi) 17:45 yî-lòi ke sîn kiên-kói
   
 
縮寫列表:
Wikidata phiên-siá
Sîn
Liá-ke phiên-siá kien-li̍p sîn ya̍p (chhâm-siòng sîn ya̍p)
se-mì
Liá-he yit-chak se-mì siû-kói
Liá-chhṳ phiên-siá he yù kî-hi-ngìn chin-hàng
(±123)
Kâi ya̍p-mien kiên-kói ke thai-séu (vi-ngièn-chû)
臨時監視頁面

2023年3月21日 (Lî-pai-ngi)

2023年3月20日 (Lî-pai-yit)

2023年3月19日 (Lî-pai-ngit)

2023年3月17日 (Lî-pai-ńg)

2023年3月16日 (Lî-pai-si)

2023年3月15日 (Lî-pai-sâm)

Wikimedia Error
Wikimedia

Error

Our servers are currently under maintenance or experiencing a technical problem. Please try again in a few minutes.

See the error message at the bottom of this page for more information.

Thô-hòng chhoi-tân